Weblinks

Vrouwen in het Zwart

Omschrijving:
Het internationale Netwerk Vrouwen in het Zwart, onderdeel van de Coalition of Women for a Just Peace, bestaat al sinds 1990.

De beweging begon in Israël. In januari 1988, één maand na het uitbreken van de eerste Intifada, kwam een aantal Palestijnse en Israëlische vrouwen samen. Op het drukste kruispunt van Jeruzalem begonnen ze een demonstratie tegen de Israëlische bezetting van Gaza en de Westoever.

De eerste stille wake was een feit. Eén keer per week op dezelfde plek stonden de moedige vrouwen daar, in het zwart gekleed met de leuze: “Stop de Bezetting”, zwijgend, vaak bespuugd en uitgejouwd, soms zelfs aangevallen door fanatieke Israëlische passanten. Al gauw werden er wakes gehouden in vele Israëlische steden en in de afgelopen 15 jaar zijn Vrouwen in het Zwart – groepen opgericht in meer dan 150 steden in de wereld.

In Nederland waren de eerste vrouwen al in januari 1990 op het Spui in Amsterdam aanwezig. Een paar jaar waren we er niet, tijdens de Akkoorden van Oslo, die naar later bleek, ons ten onrechte hoop gaven dat er snel een levensvatbare Palestijnse staat zou komen. Helaas werden juist tijdens die onderhandelingen zoveel mogelijk nederzettingen gebouwd.

Wat Vrouwen in het Zwart verbindt is onze betrokkenheid bij een rechtvaardige wereld, waarvan we wensen dat die eens vrij van geweld zal zijn. Ieder vult dat in elk land naar eigen inzicht in. Een hele reeks zaken komt daarbij aan de orde.

United Civilians for Peace

United Civilians for Peace (UCP) is een gezamelijk initiatief van de ontwikkelings- en vredesorganisaties Cordaid, Novib, Icco, Pax Christi, Kerkinactie en IKV.

The Other Israel

Newsletter of the Israeli Committee for Israeli-Palestinian Peace

Coalition of women for peace

Samenwerkingsverband van Joodse en Palestijnse vrouwen(-organisaties) voor een rechtvaardige vrede. De coalitie wil opheffing van de bezetting en dat Israel zich terugtrekt achter de grenzen van 1967.