Voor een vrij Palestina

Brief aan bewindslieden nav de lezing van Mohammed Omer

Aan: De Leden van de Vaste Commissie voor
Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer
van de Staten Generaal

onderwerp lezing Mohammed Omer

‘s-Gravenhage, 19 juni 2007

Geachte Parlementsleden,

In herinnering wordt gebracht, dat de nu 23-jarige Palestijnse journalist, Mohammed Omer, op 6 juni een lezing voor Uw Commissie heeft houden. Op verzoek zend ik U hierbij de dvd met zijn beeldmateriaal. De video’s en foto’s zijn als zodanig schokkend. Echter, deze dienen vooral als ondersteuning van zijn gesproken teksten. Daarom zeggen bepaalde foto’s wellicht weinig zonder zijn toelichting. Mocht daar behoefte aan bestaan, ben ik altijd bereid deze nadere informatie verschaffen.

Ook bied ik, eveneens op verzoek, U aan een publicatie van – onder andere – de American Educational Trust, de organisatie waarvoor Mohammed ook schrijft en zijn foto’s publiceert. De titel is “Remember These Children and countless others ….”. Daarin wordt met grote nauwkeurigheid voor de periode september 2000 tot maart 2007 de gevallen van moord op kinderen door Israëlische en Palestijnse zijde geregistreerd. Geheel uit vrije wil en op grond van eigen keuze heeft de staat Israël in die periode 943 kinderen vermoord. Lijdend onder de niet-aflatende onderdrukking hebben niet-officiële Palestijnse groeperingen uit wanhoop ook 118 kinderen vermoord. De verhouding is dus ongeveer 9 : 1.

Deze verhouding en de beelden van de dvd van Omer demonstreren zonder enige twijfel dat de kern van het conflict bij Israël ligt. De oplossing daarvan moet mijns inziens dan ook van Israël worden afgedwongen.

Inmiddels heeft de legitiem gekozen, vrede nastrevende Hamas-regering het gezag in Gaza op zich genomen. Zoals te verwachten was, wordt de bevolking nu op Middeleeuwse wijze nog erger uitgehongerd dan eerder het geval was en komen uit Israël de meest verontrustende berichten dat de Israel Defence Forces binnen enige weken de volgende ronde van de genocide-campagne in volle hevigheid op het Palestijnse volk van Gaza in zal zetten.

Het incident van Screbenica zal in perspectief gezien worden als een incident op het schoolplein in verhouding tot hetgeen Israël al decennialang wordt toegestaan. Mocht de Nederlandse regering het Israëlische bewind blijven steunen, gedogen en direct en indirect de onderdrukking financieren, maakt zij zich steeds meer medeplichtig aan volkenmoord.

Ik besluit deze brief met een citaat van een overlevende van Auschwitz:

“Het Palestijnse volk bewust uitmoorden is genocide van de ergste soort, maar het volk door belegering, uithongering en onderdrukking ertoe te brengen zichzelf te vernietigen doet de verantwoordelijkheid op het laagst denkbare morele niveau belanden. De Palestijnen zitten immers als ratten in te grote dichtheid met beperkt voedsel in kooien gepropt. Het is aangetoond dat deze elkaar wederzijds gaan vermoorden. Dat is ook de opzet, zodat de Israëliërs dit vuile werk niet zelf hoeven te doen”. (Hajo Meyer in Vredesspiraal van maart 2007)

Graag wens ik U in alle opzichten een goede reis naar het Midden-Oosten toe.

Hoogachtend,

Jan J. Wijenberg
oud-ambassadeur

ps. Zoals in het verleden steeds gebeurde brengt U, naar ik mag aannemen, tijdens Uw bezoek aan Israël en de Bezette Gebieden uit respect voor het internationale recht natuurlijk een bezoek aan Orient House. Het zal toch niet zo zijn, dat de voormalige burgermeester van West-Jeruzalem, Olmert, die destijds Oost-Jeruzalem wederrechtelijk van de Palestijnen ontvreemde, U van dat bezoek kan weerhouden?

JJW

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *